Mijn werkwijze

Samen meer jezelf

Wanneer je een vraag hebt waar jezelf niet mee verder kunt ga je hulp zoeken. Afhankelijk van het probleem wat je ervaart kies je voor een specifieke aanpak.
Veel mensen hebben van haptotherapie gehoord of worden op het spoor gebracht door de huisarts, psycholoog, bedrijfsarts of een bekende die zelf positieve ervaringen heeft met haptonomie.

Haptotherapie is vrij toegankelijk, wat wil zeggen dat er geen verwijzing nodig is. Vanaf de eerste afspraak is gaan we aan de slag.

Je hulpvraag ervaar je als een probleem en daar wil je vanaf. De oplossing van het probleem is werken aan de oorzaak hiervan, waardoor de last verdwijnt. We gaan dus niet graven in het verleden of aanleren van trucjes, maar werken in het hier en nu. Waar loop je vast?

Haptotherapie is heel praktisch en concreet: samen onderzoeken, oefenen en beleven. We doen dit door middel van aansprekende gesprekken, gevoelservaringen en ervaringsoefeningen. Het mooie hiervan is dat je door deze ervaringen letterlijk handen en voeten krijgt, waardoor je meteen volgende stappen kan maken.

 

Weer in beweging!

Alles wat aandacht krijgt groeit.

Haptonomie gaat over het versterken van verbinding. Verbinding tussen wat je denkt en voelt. Verbinding tussen jou en de ander. Verbinding tussen wat je wenst en wat je doet.

In de begeleiding word je aangesproken op je kracht en je mogelijkheden die je in je hebt. Aanspreken op wie je wil zijn maar nog niet kan zijn. Soms is dit aanspreken al voldoende. Soms is het werken voordat het vanzelfsprekend wordt.

filmpje met uitleg

Veel gestelde vragen

Worden de behandelingen vergoed?

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte in het aanvullende verzekeringspakket. In de polisvoorwaarden wordt aangegeven aan wat het vergoede bedrag per jaar is. Voor een volledig overzicht zie: vergoedingenlijst VVH.

Heb ik een doorverwijzing nodig?

Nee, haptotherapie is direct toegankelijk, zonder verwijzing van een (huis)arts of specialist.

Hoe worden de behandelingen gefactureerd?

Na elke sessie ontvang je een factuur per mail. Je betaald deze via een overschrijving. Er is een betalingstermijn 14 dagen om het bedrag te voldoen.
Indien je zorgverzekeraar een vergoedingsregeling heeft in het aanvullende pakket kun je de factuur doorsturen en wordt het deel waar je recht op hebt aan je terugbetaald.

Wanneer rekeningen niet binnen de termijn van 14 dagen zijn voldaan, wordt er vanaf dat moment een herinnerings-procedure in gang gezet. Indien na de herinneringstermijn van 14 dagen de rekening nog niet is voldaan, dan kan een derde partij ingeschakeld worden om de incasso over te nemen. De kosten hiervan zijn voor de cliënt.

Hoe is mijn privacy gewaarborgd?

Alle gegevens en informatie die ik van je krijg zijn strikt vertrouwelijk en worden niet gedeeld. Hoe ik dit geregeld heb kun je lezen in mijn Privacy verklaring.

Welke maatregelen zijn er tegen verspreiding van COVID-19?

De landelijke richtlijnen worden strikt opgevolgd. Vooraf elke afspraak beantwoord je onderstaande vragen. Is het antwoord op een of meer onderstaande vragen JA,
dan kan de afspraak helaas niet doorgaan.

Neem dan telefonisch contact met me op om het vervolg af te spreken.

  1. Heb je een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; hoesten; benauwdheid; verhoging of koorts; plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)?
  2. Heb je de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
  3. Heb je huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  4. Is er bij jou of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Geen verwijzing nodig

Haptotherapie is direct toegankelijk, zonder verwijzing van een (huis)arts of specialist. Ik ben geregistreerd bij de Vereniging Van Haptotherapeuten VVH onder nr. 16A en sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Vergoeding

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte in het aanvullende verzekeringspakket. In de polisvoorwaarden wordt aangegeven aan wat het vergoede bedrag per jaar is. Voor een volledig overzicht zie: vergoedingenlijst VVH.

Tarief en afzegging

Een individueel consult kost € 80,- en duurt ongeveer een uur.
Relatiebegeleiding kost € 120,- en duurt ongeveer anderhalf uur.
Voor coachingstrajecten en trainingen wordt een offerte op maat aangeboden.

Indien je een gemaakte afspraak niet kan nakomen, vraag ik je om dit zo snel mogelijk door te geven. In de tijd die dan vrij komt kan ik een andere cliënt plannen. Als de afmelding in minder dan 24 uur van tevoren gebeurt, kan de afspraak in rekening gebracht worden. Afmelden kun je via de telefoon of email.

Wijze van betaling

Na elke sessie ontvang je een factuur per mail. Deze kun je betalen via een overschrijving binnen een betalingstermijn van 14 dagen.
Indien je zorgverzekeraar een vergoedingsregeling heeft in het aanvullende pakket kun je de factuur doorsturen en wordt het deel waar je recht op hebt aan je terugbetaald.

Notabetaling en herinneringsprocedure

Wanneer de factuur niet binnen de termijn van 14 dagen zijn voldaan, wordt er vanaf dat moment een herinnerings-procedure in gang gezet. Indien na de herinneringstermijn van 14 dagen de rekening nog niet is voldaan, dan kan een derde partij ingeschakeld worden om de incasso over te nemen. De kosten hiervan zijn voor de cliënt.

Privacy verklaring

Om te weten wat de regels zijn hoe met je persoonsgegevens wordt omgegaan, zie de pagina Privacy verklaring.

Kwaliteitswaarborg

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is de landelijke beroepsvereniging van geregistreerde GZ-Haptotherapeuten in Nederland. De VVH staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Daarom heeft de VVH het Register van GZ-Haptotherapeuten ingesteld om de kwaliteit van haptotherapie, uitgeoefend door de bij haar aangesloten leden, te garanderen. De GZ-Haptotherapeut is werkzaam in de (eerstelijns) gezondheidszorg. Hij/zij heeft na een door het Ministerie van OCW erkende HBO/WO vooropleiding gezondheidszorg/welzijnszorg een door de VVH geaccrediteerde en SPHBO erkende opleiding Haptotherapie afgerond en voldoet aan de aanvullende eis van medische en psychologische basiskennis op HBO niveau. Voor opname in het Register van GZ-Haptotherapeuten gelden verder nog verplichtingen ten aanzien van tuchtrecht, beroepsaansprakelijkheid, praktijkinrichting en verplichte individuele en collectieve nascholing. Gedrags- en ethische regels zijn vastgelegd in de beroepscode GZ-haptotherapeut. Verder zijn het domein van de haptotherapie en de beroepscompetenties van de GZ-Haptotherapeut omschreven in respectievelijk de Domeinbeschrijving Haptotherapie en het Beroepscompetentieprofiel GZ-Haptotherapeut.
https://haptotherapeuten-vvh.nl/verwijzers

Klachtenregeling

Mocht de haptotherapie niet naar tevredenheid zijn verlopen voor je dan is het altijd mogelijk een gesprek met mij aan te vragen. Ik luister serieus naar je verhaal.
Indien dat eveneens niet een bevredigend verloop heeft kunt je een gesprek aanvragen met de vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging om te zien of dat je verder helpt. In geval dat dit ook niet de uitkomst brengt die je had verwacht kun je overwegen een klacht indienen bij de vereniging. Wilt je hier meer van weten? Ga dan naar de klachtenregeling.

Praktijk voor haptotherapie Asten
Eikelaar 127
5721 DG ASTEN

Telefoon: 06 41 66 81 66
e-mail: info@haptotherapie-asten.nl

AGB code therapeut 90-024796
KvK 17250833

Openingstijden

Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur en eventueel om 19.00 uur.

Contact

Haptotherapie Asten

06 41 66 81 66

Eikelaar 127, 5721DG, Asten