Frans Hoendervangers

Geboren en getogen in Asten, gestudeerd en gewerkt boven de rivieren en na ongeveer 15 jaar weer terug naar mijn roots. Samen met Miriam hebben we twee prachtige zonen gekregen, met hen twee lieve schoondochters en inmiddels zijn we een trotse oma en opa.

Mijn visie en aanpak

Van nature ben ik heel nieuwsgierig en wil ik graag weten wie je bent en wat je beweegt. Vanuit deze nieuwsgierigheid heb ik fysiotherapie gestudeerd en ben ik met mensen gaan werken. In dit werk merkte ik al snel dat de kracht om vrij door het leven te bewegen niet louter gebaseerd is op fysieke mogelijkheden. Deze kracht ontstaat door de relatie met anderen, zoals aanspreken en aangesproken worden, bewegen en bewogen worden, raken en geraakt worden. Door deze ervaring ben ik me gaan verdiepen in de haptonomie en later in de haptotherapie. Hier heb ik geleerd hoe ik mensen kon begeleiden in situaties waarin ze vastliepen in hun eigen leven en ontwikkeling.

Haptotherapie betekent voor mij: aandacht geven aan wie je in de kern bent en daardoor groeien als mens.
Als je op de wereld komt, krijg je alles in de kern mee om een gezond en gelukkig leven te leiden. Dit merk je als je hoofd (denken), je hart (voelen) en je handen (doen) met elkaar zijn verbonden en in balans zijn. Hierdoor kun je vrij door het leven gaan en ontwikkel je je als een gelukkig mens, samen met anderen die je lief zijn.

Vanuit deze positieve visie en ervaring werk ik als haptotherapeut. De kern van mijn aanpak is: in verbinding met elkaar je levenskracht aanspreken. Want samen word je meer jezelf.
Je probleem ervaar je als last. De oplossing is werken aan de oorzaak hiervan, waardoor de last verdwijnt. Dus niet graven in het verleden, maar werken in het hier en nu, gericht op wat je graag wil bereiken.
Je kunt bij mij terecht voor persoonlijke ontwikkeling, relatiebegeleiding en teamontwikkeling.

Mijn opleiding

  • Hogeschool Utrecht (fysiotherapie)
  • Academie voor haptonomie (haptonomie)
  • Instituut voor toegepaste haptonomie (haptotherapie)

Mijn ervaring

  • Fysiotherapeut in revalidatie en geriatrie
  • Management in non-profit organisaties
  • Haptotherapie (individueel, relaties, organisaties)
  • Docent en trainer haptotherapie / counseling

Mijn Expertises

Ontdekken wie je bent

lees meer

Wat is er leuker dan jezelf beter te leren kennen. In de begeleiding word je aangesproken in wie je bent. Waar ben je goed in en hoe heb je dit kunnen ontwikkelen? Je krijgt inzicht in wat je denkt, wat je voelt en hoe je in het leven staat. Door dit inzicht maak je keuzes die dicht bij jezelf liggen.

Worden wie je wil zijn

lees meer

Ken je het gevoel dat je soms geleefd wordt? Je bent van nature een heel sociaal persoon, behulpzaam en op anderen gericht. Mooie kwaliteiten. Dat maakt het wel lastiger om ook aan jezelf te denken. Als je dat te weinig doet, kan het gebeuren dat je jezelf een beetje kwijtraakt. In de begeleiding leer je de balans herstellen van er voor de ander zijn en ook voor jezelf zijn.

Zelfontwikkeling

lees meer

Je hebt alle kwaliteiten in huis om jezelf te ontwikkelen. Het meeste leer je buiten je comfortzone. Maar dat is natuurlijk wel spannend. In de begeleiding ervaar je wat ieder mens nodig heeft om te groeien: rugdekking en ruggensteun.  Je leert wat je het meeste nodig hebt en hoe je dit uit jouw omgeving kan krijgen. Want samen word je meer jezelf.

Denken en voelen

lees meer

Je bent in evenwicht als je denken is verbonden met je gevoel en je gevoel verbonden is met je denken. Dit klinkt logisch, maar in de praktijk is dit soms lastig. Vooral als je al vroeg hebt geleerd om goed na te denken en verstandig te zijn. Maar de meeste keuzes die je maakt zijn gebaseerd op diepere emoties en intuïtie.  In de begeleiding leer je jouw emoties kennen die je bewegen in relaties met anderen. Dit inzicht kan je helpen om bewuster keuzes te maken.

Relatiebegeleiding

lees meer

De sleutel voor een goede relatie is communicatie. Door de begeleiding krijgen jullie inzicht hoe je dit samen doen en leren jullie hoe het beter kan.
In verbinding met je hoofd, je hart en met elkaar.

Omgaan met verandering

lees meer

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”. Ken je deze uitdrukking? Op de grens van wat vertrouwd is en niet meer vertrouwd is, ervaart iedereen ongemak. De beleving hiervan is heel individueel en subjectief, maar wordt over het algemeen beleefd als angst. Deze emotie is een heel natuurlijk gegeven als reactie op iets nieuws, iets onbekends. In de begeleiding leer je dat jouw emoties niet je vijand zijn, maar juist de motor voor verandering.

Verlies (van relatie of baan)

lees meer

Bij de begeleiding van verlies wordt veelal aandacht besteed aan het verwerken en accepteren van verlies. Het is heel moeilijk en eigenlijk ook niet mogelijk om het verlies van iemand of iets waar je heel veel van houdt te verwerken en accepteren. Wat je wel kunt doen, is leren om met je verlies verder te leven. En dat is iets anders. Welke betekenis heeft het verlies voor je nu en in de toekomst? In de begeleiding kijken we samen hoe je hiermee verder kunt.

Autisme spectrum stoornis

lees meer

Mensen met autisme worden meestal gestuurd door de partner of omgeving om te leren over gevoel te praten en/of meer gevoel te tonen. Maar mensen met autisme zijn juist heel gevoelig. Alle zintuiglijke prikkels komen binnen, zonder filter. Daarom is afsluiten vaak een bekende manier om dit te hanteren. Het probleem ligt in het verwerken van informatie. Hiervoor is de context heel belangrijk. In de begeleiding leer je wat je kwaliteiten zijn en hoe je deze kunt inzetten om orde te scheppen in de chaos.
Kenmerkend aan autisme is ook het ontbreken van de ik-referentie, waardoor je volledig in het nu leeft. Mensen met autisme hebben dus eigenlijk een hele spirituele inborst.’

Burn-out en Bore-out

lees meer

Je gedrag is al van jongs af aangeleerd. Als hierbij de nadruk ligt op doen en presteren ontwikkel je een grondpatroon waarbij voeling en verbinding met jezelf op de achtergrond staat. De ander of het werk staat voorop en perfectionisme ligt op de loer. Het kan altijd beter. Je kwaliteit wordt goed kunnen aanpassen en zorgen voor de ander. De keerzijde is dat je jezelf kwijtraakt en eigen grenzen niet meer ervaart. Tot het te laat is. Daarom is de kern van de begeleiding de verbinding (weer) ervaren met jezelf in relatie tot de ander(en).

Paniekaanvallen

lees meer

Iedereen heeft het wel een meegemaakt. Je hart slaat op hol, je krijgt een droge keel, zweethanden en je voelt je misselijk en licht in het hoofd. Alles lijkt ineens heel onwerkelijk en je wordt bang. Je bent bang om de controle te verliezen, om gek te worden of misschien wel dood te gaan. Het wordt een probleem als de paniekaanvallen zo beangstigend zijn, dat je een sterke angst voor de angst ontwikkelt. In de begeleiding gaan we stap voor stap samen naar je angst toe. Hierdoor krijg je er steeds meer vertrouwen in, dat paniekaanvallen ongevaarlijk zijn en dat je geen situaties uit de weg hoeft te gaan uit angst voor paniek.

Misbruik en mishandeling

lees meer

Misbruik en geweld overkomt zowel volwassenen als kinderen. De gevolgen zijn voor iedereen anders. Ze grijpen diep in op het vertrouwen van jezelf en het kunnen vertrouwen van anderen. In relaties met anderen blijf je op afstand en laat je jezelf niet (meer) zien. Of juist andersom. Je gaat je afhankelijk en weerloos gedragen in relaties, waardoor mensen keer op keer over je grens blijven gaan. In de begeleiding leer je baas te worden over je eigen “voordeur”. Jij bepaalt of je opent of sluit voor contact. Door vertrouwen te krijgen in jezelf en anderen voel je je vrij.

Teamontwikkeling

lees meer

De kracht van haptonomie is het versterken van verbinding. Verbinding tussen wat je denkt en voelt, tussen wat je wenst en wat je doet, tussen je deskundigheid en je bijdrage aan het grotere geheel. Met als uitgangspunt dat gelukkige mensen gezonder, gemotiveerder, creatiever, innovatiever en verantwoordelijker zijn. In de training worden de individuele kwaliteiten vergroot en onderlinge verbindingen versterkt. Je wordt aangesproken en gewaardeerd op je kwaliteiten, je neemt je rol in het team en leert samen te werken om doelen te behalen. Samen sterk.

Geen verwijzing nodig

Haptotherapie is direct toegankelijk, zonder verwijzing van een (huis)arts of specialist. Ik ben geregistreerd bij de Vereniging Van Haptotherapeuten VVH onder nr. 16A en sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Vergoeding

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte in het aanvullende verzekeringspakket. In de polisvoorwaarden wordt aangegeven aan wat het vergoede bedrag per jaar is. Voor een volledig overzicht zie: vergoedingenlijst VVH.

Tarief en afzegging

Een individueel consult kost € 80,- en duurt ongeveer een uur.
Relatiebegeleiding kost € 120,- en duurt ongeveer anderhalf uur.
Voor coachingstrajecten en trainingen wordt een offerte op maat aangeboden.

Indien je een gemaakte afspraak niet kan nakomen, vraag ik je om dit zo snel mogelijk door te geven. In de tijd die dan vrij komt kan ik een andere cliënt plannen. Als de afmelding in minder dan 24 uur van tevoren gebeurt, kan de afspraak in rekening gebracht worden. Afmelden kun je via de telefoon of email.

Wijze van betaling

Na elke sessie ontvang je een factuur per mail. Deze kun je betalen via een overschrijving binnen een betalingstermijn van 14 dagen.
Indien je zorgverzekeraar een vergoedingsregeling heeft in het aanvullende pakket kun je de factuur doorsturen en wordt het deel waar je recht op hebt aan je terugbetaald.

Notabetaling en herinneringsprocedure

Wanneer de factuur niet binnen de termijn van 14 dagen zijn voldaan, wordt er vanaf dat moment een herinnerings-procedure in gang gezet. Indien na de herinneringstermijn van 14 dagen de rekening nog niet is voldaan, dan kan een derde partij ingeschakeld worden om de incasso over te nemen. De kosten hiervan zijn voor de cliënt.

Privacy verklaring

Om te weten wat de regels zijn hoe met je persoonsgegevens wordt omgegaan, zie de pagina Privacy verklaring.

Kwaliteitswaarborg

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is de landelijke beroepsvereniging van geregistreerde GZ-Haptotherapeuten in Nederland. De VVH staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Daarom heeft de VVH het Register van GZ-Haptotherapeuten ingesteld om de kwaliteit van haptotherapie, uitgeoefend door de bij haar aangesloten leden, te garanderen. De GZ-Haptotherapeut is werkzaam in de (eerstelijns) gezondheidszorg. Hij/zij heeft na een door het Ministerie van OCW erkende HBO/WO vooropleiding gezondheidszorg/welzijnszorg een door de VVH geaccrediteerde en SPHBO erkende opleiding Haptotherapie afgerond en voldoet aan de aanvullende eis van medische en psychologische basiskennis op HBO niveau. Voor opname in het Register van GZ-Haptotherapeuten gelden verder nog verplichtingen ten aanzien van tuchtrecht, beroepsaansprakelijkheid, praktijkinrichting en verplichte individuele en collectieve nascholing. Gedrags- en ethische regels zijn vastgelegd in de beroepscode GZ-haptotherapeut. Verder zijn het domein van de haptotherapie en de beroepscompetenties van de GZ-Haptotherapeut omschreven in respectievelijk de Domeinbeschrijving Haptotherapie en het Beroepscompetentieprofiel GZ-Haptotherapeut.
https://haptotherapeuten-vvh.nl/verwijzers

Klachtenregeling

Mocht de haptotherapie niet naar tevredenheid zijn verlopen voor je dan is het altijd mogelijk een gesprek met mij aan te vragen. Ik luister serieus naar je verhaal.
Indien dat eveneens niet een bevredigend verloop heeft kunt je een gesprek aanvragen met de vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging om te zien of dat je verder helpt. In geval dat dit ook niet de uitkomst brengt die je had verwacht kun je overwegen een klacht indienen bij de vereniging. Wilt je hier meer van weten? Ga dan naar de klachtenregeling.

Praktijk voor haptotherapie Asten
Eikelaar 127
5721 DG ASTEN

Telefoon: 06 41 66 81 66
e-mail: info@haptotherapie-asten.nl

AGB code therapeut 90-024796
KvK 17250833

Openingstijden

Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur en eventueel om 19.00 uur.

Contact

Haptotherapie Asten

06 41 66 81 66

Eikelaar 127, 5721DG, Asten