Haptotherapie Asten

Alles wat aandacht krijgt groeit

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding

Haptonomie gaat over het versterken van verbinding. Verbinding tussen wat je denkt en voelt, tussen wie je bent en wat je doet, tussen waar je nu staat en wat je verlangt.

Relatiebegeleiding

De sleutel voor een goede relatie is communicatie. Door de begeleiding krijgen jullie inzicht hoe je dit samen doen en leren jullie hoe het beter kan.
In verbinding met je hoofd, je hart en met elkaar.

Trainen van groepen en organisaties

 Gelukkige mensen zijn gezonder, gemotiveerder, creatiever, innovatiever en verantwoordelijker. In de training wordt ingezet op het verbinden van ieders kwaliteiten, om samen gestelde doelen te behalen.

Indicaties voor haptotherapie

Je weet niet wat je wilt en wat je voelt.
Je hebt gevoelens van onzekerheid.
Je weet niet hoe je jezelf kunt zijn of wie je eigenlijk bent.
Je weet het allemaal wel, maar toch lukt het niet om zelf te veranderen.
Je hebt schijnbaar alles goed voor elkaar, maar het voelt niet zo.
Je vindt het moeilijk om contact te maken.
Je hebt problemen in je relatie.
Je hebt klachten door stress, overspannenheid of burn-out.
Je verkeerd in een overgangsfase in je leven.
Je hebt een moeilijk moment in je leven, bijvoorbeeld bij het verlies van een dierbare of door het verlies van een baan.

Frans Hoendervangers

GZ Haptotherapeut

Mensen vinden mij vriendelijk, open en een goede waarnemer.
Vanuit een veilige setting spreek ik je aan op je kracht en mogelijkheden.
Net voorbij de comfort-zone daag ik je uit om te groeien.

Sinds 1992 heb ik een praktijk voor haptotherapie in Asten.
Om dit geweldige vak uit te dragen, ben ik ook verbonden als docent/trainer aan het Instituut voor Toegepaste Haptonomie, een opleiding tot haptotherapeut in Nijmegen.

Mijn Expertises

Ontdekken wie je bent

lees meer

Wat is er leuker dan jezelf beter te leren kennen. In de begeleiding word je aangesproken in wie je bent. Waar ben je goed in en hoe heb je dit kunnen ontwikkelen? Je krijgt inzicht in wat je denkt, wat je voelt en hoe je in het leven staat. Door dit inzicht maak je keuzes die dicht bij jezelf liggen.

Worden wie je wil zijn

lees meer

Ken je het gevoel dat je soms geleefd wordt? Je bent van nature een heel sociaal persoon, behulpzaam en op anderen gericht. Mooie kwaliteiten. Dat maakt het wel lastiger om ook aan jezelf te denken. Als je dat te weinig doet, kan het gebeuren dat je jezelf een beetje kwijtraakt. In de begeleiding leer je de balans herstellen van er voor de ander zijn en ook voor jezelf zijn.

Zelfontwikkeling

lees meer

Je hebt alle kwaliteiten in huis om jezelf te ontwikkelen. Het meeste leer je buiten je comfortzone. Maar dat is natuurlijk wel spannend. In de begeleiding ervaar je wat ieder mens nodig heeft om te groeien: rugdekking en ruggensteun.  Je leert wat je het meeste nodig hebt en hoe je dit uit jouw omgeving kan krijgen. Want samen word je meer jezelf.

Denken en voelen

lees meer

Je bent in evenwicht als je denken is verbonden met je gevoel en je gevoel verbonden is met je denken. Dit klinkt logisch, maar in de praktijk is dit soms lastig. Vooral als je al vroeg hebt geleerd om goed na te denken en verstandig te zijn. Maar de meeste keuzes die je maakt zijn gebaseerd op diepere emoties en intuïtie.  In de begeleiding leer je jouw emoties kennen die je bewegen in relaties met anderen. Dit inzicht kan je helpen om bewuster keuzes te maken.

Relatiebegeleiding

lees meer

De sleutel voor een goede relatie is communicatie. Door de begeleiding krijgen jullie inzicht hoe je dit samen doen en leren jullie hoe het beter kan.
In verbinding met je hoofd, je hart en met elkaar.

Omgaan met verandering

lees meer

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”. Ken je deze uitdrukking? Op de grens van wat vertrouwd is en niet meer vertrouwd is, ervaart iedereen ongemak. De beleving hiervan is heel individueel en subjectief, maar wordt over het algemeen beleefd als angst. Deze emotie is een heel natuurlijk gegeven als reactie op iets nieuws, iets onbekends. In de begeleiding leer je dat jouw emoties niet je vijand zijn, maar juist de motor voor verandering.

Verlies (van relatie of baan)

lees meer

Bij de begeleiding van verlies wordt veelal aandacht besteed aan het verwerken en accepteren van verlies. Het is heel moeilijk en eigenlijk ook niet mogelijk om het verlies van iemand of iets waar je heel veel van houdt te verwerken en accepteren. Wat je wel kunt doen, is leren om met je verlies verder te leven. En dat is iets anders. Welke betekenis heeft het verlies voor je nu en in de toekomst? In de begeleiding kijken we samen hoe je hiermee verder kunt.

Autisme spectrum stoornis

lees meer

Mensen met autisme worden meestal gestuurd door de partner of omgeving om te leren over gevoel te praten en/of meer gevoel te tonen. Maar mensen met autisme zijn juist heel gevoelig. Alle zintuiglijke prikkels komen binnen, zonder filter. Daarom is afsluiten vaak een bekende manier om dit te hanteren. Het probleem ligt in het verwerken van informatie. Hiervoor is de context heel belangrijk. In de begeleiding leer je wat je kwaliteiten zijn en hoe je deze kunt inzetten om orde te scheppen in de chaos.
Kenmerkend aan autisme is ook het ontbreken van de ik-referentie, waardoor je volledig in het nu leeft. Mensen met autisme hebben dus eigenlijk een hele spirituele inborst.’

Burn-out en Bore-out

lees meer

Je gedrag is al van jongs af aangeleerd. Als hierbij de nadruk ligt op doen en presteren ontwikkel je een grondpatroon waarbij voeling en verbinding met jezelf op de achtergrond staat. De ander of het werk staat voorop en perfectionisme ligt op de loer. Het kan altijd beter. Je kwaliteit wordt goed kunnen aanpassen en zorgen voor de ander. De keerzijde is dat je jezelf kwijtraakt en eigen grenzen niet meer ervaart. Tot het te laat is. Daarom is de kern van de begeleiding de verbinding (weer) ervaren met jezelf in relatie tot de ander(en).

Paniekaanvallen

lees meer

Iedereen heeft het wel een meegemaakt. Je hart slaat op hol, je krijgt een droge keel, zweethanden en je voelt je misselijk en licht in het hoofd. Alles lijkt ineens heel onwerkelijk en je wordt bang. Je bent bang om de controle te verliezen, om gek te worden of misschien wel dood te gaan. Het wordt een probleem als de paniekaanvallen zo beangstigend zijn, dat je een sterke angst voor de angst ontwikkelt. In de begeleiding gaan we stap voor stap samen naar je angst toe. Hierdoor krijg je er steeds meer vertrouwen in, dat paniekaanvallen ongevaarlijk zijn en dat je geen situaties uit de weg hoeft te gaan uit angst voor paniek.

Misbruik en mishandeling

lees meer

Misbruik en geweld overkomt zowel volwassenen als kinderen. De gevolgen zijn voor iedereen anders. Ze grijpen diep in op het vertrouwen van jezelf en het kunnen vertrouwen van anderen. In relaties met anderen blijf je op afstand en laat je jezelf niet (meer) zien. Of juist andersom. Je gaat je afhankelijk en weerloos gedragen in relaties, waardoor mensen keer op keer over je grens blijven gaan. In de begeleiding leer je baas te worden over je eigen “voordeur”. Jij bepaalt of je opent of sluit voor contact. Door vertrouwen te krijgen in jezelf en anderen voel je je vrij.

Teamontwikkeling

lees meer

De kracht van haptonomie is het versterken van verbinding. Verbinding tussen wat je denkt en voelt, tussen wat je wenst en wat je doet, tussen je deskundigheid en je bijdrage aan het grotere geheel. Met als uitgangspunt dat gelukkige mensen gezonder, gemotiveerder, creatiever, innovatiever en verantwoordelijker zijn. In de training worden de individuele kwaliteiten vergroot en onderlinge verbindingen versterkt. Je wordt aangesproken en gewaardeerd op je kwaliteiten, je neemt je rol in het team en leert samen te werken om doelen te behalen. Samen sterk.

Contact

Haptotherapie Asten

06 41 66 81 66

Eikelaar 127, 5721DG, Asten